WOZL

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) is opgericht door de zeven Parkstadgemeenten en de drie Heuvellandgemeenten, te weten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

WOZL voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit en helpt ongeveer 3000 medewerkers met een Sw-indicatie aan passend werk. Ruim 2600 medewerkers daarvan zijn door WSP Parkstad gedetacheerd bij werkgevers in de regio. Daarnaast werken ruim 300 medewerkers binnen onze beschutte werkomgeving: WOZL Beschut 2.0 in Heerlen.

Optimaal werkklimaat

Beschut 2.0 is gericht op het bieden van passend werk voor de meest kwetsbare medewerkers van de Sociale Werkvoorziening. De focus ligt op het creëren van een optimaal werkklimaat en passende arbeidsomstandigheden, waarin de doelgroep in staat is om betaalde arbeid te verrichten. De begeleiding is gericht op het in stand houden van de arbeidsgeschiktheid van de medewerkers.

Onze beschutte werkplaats is gespecialiseerd in het aanbieden van laagdrempelig en passend werk, binnen de eigen infrastructuur. Bijvoorbeeld het assembleren en handmatig of machinaal verpakken van (vaak) grote hoeveelheden producten. Het accent ligt op procesmatige activiteiten waarbij sprake is van een grote routine en grote volumes.