Over ons

Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad is de nieuwe motor van Parkstad. Deze motor brengt de arbeidsmarkt en de economie van Parkstad in beweging. We spelen een cruciale rol in de samenleving en realiseren een verbinding in de regio. Maar wat we doen reikt verder. We zijn ook een serieuze speler in de rest van Zuid-Limburg en niet minder belangrijk: over de grens. WSP Parkstad biedt uitdagingen, kansen en hoop. We zorgen voor verbinding, versnelling en rendement.


Verbinden en aanjagen
WSP Parkstad zorgt voor nieuwe kansen in de maakindustrie, in de logistiek, in de dienstensector en eigenlijk elke sector die bereid is om samen met WSP Parkstad kansen te pakken en te verzilveren. We zijn de verbindende schakel tussen het bedrijfsleven en de overheid, zorgen voor samenwerking en functioneren als een katalysator.


WSP Parkstad is de verbinder van bedrijfsleven en overheid


Gemeenten
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om gemotiveerde uitkeringsgerechtigden te plaatsen op de arbeidsmarkt. WSP Parkstad ondersteunt de Parkstadgemeenten in het realiseren van deze politieke doelen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk. Wanneer namelijk minder mensen een beroep hoeven te doen op een uitkering zorgt dat voor lagere kosten voor de maatschappij, niet alleen voor de Parkstadgemeenten maar ook de burgers.


Werkgevers
Voor werkgevers in de regio is WSP Parkstad het aanspreekpunt in het kader van de Participatiewet en voormalige WSW. We zijn gespecialiseerd in maatwerkprojecten op het gebied van arbeid, HR, organisatie en economie. We zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid en specifiek het concept van de inclusieve organisatie en mixed-people concepten. Om dit te bereiken adviseert WSP Parkstad werkgevers o.a. op het gebied van procesherontwerp (aanpassen werkprocessen), vacatures geschikt maken (jobcarving), reshoringsmogelijkheden en speciale begeleiding van de doelgroep.

WSP Parkstad is er voor grote en kleine bedrijven, voor eenvoudige en complexe vragen, lokaal en op het niveau van de (sub)regio Parkstad.


Meer weten
Wilt u meer weten over WSP Parkstad en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.