56cd8f251571f3164d80dfde2b79e018425c40b8.jpg

Werkbezoek Tweede Kamerlid Daan de Kort

Vandaag liet hij zich bij WSP Parkstad informeren, door o.a. Fred Dijk (algemeen directeur WSP Parkstad) en Arend Zwaga (directeur WerkvoorHeerlen) over de nieuwe initiatieven die in regio worden gestart om mensen uit de Sw en de Participatiewet te voorzien van laagdrempelig passend werk. Zo zijn de verschillende werkleerlijnen in o.a. de medische logistiek, ICT en zorg aan bod gekomen en is ook het SprincPlank Traineeship toegelicht dat in 2020 de Cedris Waarderingsprijs won. Daarnaast is ook gesproken over de regionale problematieken die een rol spelen bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zoals laaggeletterdheid, niet digi-vaardig zijn, armoede, schulden etc.

Ook de innovaties met ketenpartners in het sociaal domein zijn gepresenteerd; zoals de pilot van de nieuwe re-integratieketen met de gemeente Heerlen en WerkvoorHeerlen, en de toekomstplannen voor De Bovengrondse Vakschool in Heerlen.