b40bae845ba7e4a90c54b18e12e4b45c598b0e83.jpg

Succesvolle samenwerking met Meander

In 2016 zochten Meander en WSP Parkstad (destijds WOZL) elkaar op. Meander zocht voor haar Wijkzorgcentrum Firenschat een manier om haar bewoners, dementerende ouderen, te voorzien van aanvullende zorg: zorg waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn vanuit de indicatie. Het betreft bijvoorbeeld ondersteuning bij de bereiding van de maaltijd, het begeleiden van bewoners bij activiteiten of wat lichte ondersteuning in de huishouding. Werkzaamheden die uitermate geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

WSP Parkstad en Meander bedachten een vorm van samenwerking waarbij kandidaten die op dat moment nog niet klaar waren voor een reguliere arbeidsplek, werkervaring gingen opdoen bij Firenschat. De afspraak was dat deze leerwerkplekken van tijdelijke duur zouden zijn. Daarna zouden de medewerkers mogelijk de stap naar een reguliere arbeidsplek kunnen maken.

In november 2016 zijn vijf medewerkers van WSP Parkstad enthousiast van start gegaan. Al snel waren alle partijen het erover eens; dit is een succesvolle formule. De medewerkers deden relevante werkervaring op en de bewoners waardeerden de extra begeleiding en aandacht die zij kregen.

Na vier maanden doen zich ineens twee kansen voor. Er ontstaat voor twee medewerkers een mogelijkheid om door te stromen naar betaald werk, deze personen worden vanaf nu rechtstreeks gedetacheerd aan Meander Firenschat.

Dat verdient een bloemetje!

Wij wensen onze medewerkers heel veel succes en plezier toe!