c3512c756c556a64da46d2b05f52c5e89ea7381d.jpg

Samenwerking DSM Dyneema en WSP Parkstad

DSM maakt Dyneema ®, de sterkste vezel ter wereld, op een aantal productielocaties wereldwijd. Onder meer in de fabriek en productielocatie van DSM Dyneema te Heerlen. Sinds geruime tijd neemt het management van DSM Dyneema in Heerlen mensen met een SW indicatie als gedetacheerde in dienst voor het verrichten van schoonmaak- en magazijnwerkzaamheden. WSP Parkstad en DSM Dyneema hebben opnieuw de handen ineen geslagen voor een mogelijke uitbreiding van het aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

DSM heeft een lange traditie in het plaatsen van mensen met een fysieke of psychische beperking, bijvoorbeeld WSW'ers. Al in 1927 werd de 'werkplaats voor invalide mijnwerkers' in het leven geroepen, dus het maatschappelijke aspect is diep geworteld in de geschiedenis van het bedrijf. Naar aanleiding van Cao-afspraken in 2010 is DSM in Nederland begonnen met het plaatsen van de eerste Wajongeren. Inmiddels heeft DSM al tientallen Wajongeren aan werkervaring geholpen die hen verder helpt.


DSM Dyneema
DSM Dyneema ervaart veel voordelen uit de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt de expertise van het huidige, hoger gekwalificeerde personeel effectiever benut, kan DSM anticiperen op mogelijke krapte op de arbeidsmarkt m.b.t. werving gekwalificeerd personeel en het behouden van personeel, kan het aantal uitzendkrachten beperkt worden en kunnen specifieke werkzaamheden tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Tevens kan DSM op deze manier invulling geven aan het verantwoordelijkheidsgevoel voor mensen en omgeving.

De ervaringen m.b.t. de arbeidsmarkt leren dat het werven en vervolgens behouden van goed gekwalificeerd personeel, steeds moeilijker gaat worden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden op specifieke taken. Het betreft vooral elementaire taken die snel aangeleerd kunnen worden en die onafhankelijk van het hoofdproces kunnen worden uitgevoerd. De inzet van deze mensen draagt ertoe bij dat de specialist meer ruimte en tijd krijgt om zich te richten op zijn of haar kerncompetenties. Dit maakt voor gekwalificeerde operators het werken bij Dyneema nog interessanter.


Aan de slag
Inmiddels zijn extra mensen met een SW indicatie bij DSM Dyneema ingestroomd. DSM Dyneema is zeer coöperatief in het begeleiden van de nieuwe medewerkers, het bedrijf biedt hen een zelf geformuleerd leerproject/stappenplan aan. Zo kunnen de kandidaten zich verder ontwikkelen om op termijn taken zelfstandig uit te voeren.

Stapsgewijs leren de nieuwe krachten steeds meer taken. DSM Dyneema heeft een opleidingsboekje bedacht waarin beschreven staat welke handelingen de medewerkers inmiddels zelfstandig kunnen uitvoeren. Binnen een productieomgeving met verschillende diensten en procedures is het uitermate belangrijk om werkzaamheden op elkaar af te stemmen. DSM Dyneema stelt tevens een ergonoom ter beschikking die let op de fysieke houding en manier van werken, en die tips en aanwijzingen geeft hoe werk minder belastend kan zijn. Dat is voor deze speciale doelgroep uitermate belangrijk.

Op dit moment focust het bedrijf zich vooral op het goed begeleiden en integreren van de nieuwe medewerkers binnen hun organisatie. DSM Dyneema staat er echter voor open om op termijn wellicht meer mensen vanuit de doelgroep te laten instromen. En dat is goed nieuws, want in de regio Parkstad zijn er ruim 13.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers kijkt WSP Parkstad naar duurzame oplossingen om de competenties van de doelgroep te koppelen aan voorhanden zijnde arbeidsplekken bij werkgevers.


Kick-off 20 juni
Met de kick-off op 20 juni 2017 besteden WSP Parkstad, DSM Nederland en DSM Dyneema aandacht aan het feit dat verantwoordelijkheid nemen, duurzaam handelen èn een positieve businesscase heel goed hand in hand gaan. Hiermee stellen ze een voorbeeld voor ondernemers binnen en buiten de regio Parkstad. Binnen kennisintensieve industrieën, waar veelal hoogopgeleid personeel werkzaam is, is het namelijk best een omschakeling om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

DSM Nederland geeft graag het goede voorbeeld zowel binnen de eigen organisatie als naar ondernemers in Nederland, DSM Dyneema heeft hierin een ambassadeursfunctie. Op dit moment worden namelijk nog te vaak de deuren gesloten gehouden door mogelijke misvattingen omtrent het werken met de doelgroep. Op deze manier maken we andere bedrijven ervan bewust dat samenwerking juist meerwaarde biedt, zelfs op specifieke en veiligheidsgevoelige functies binnen kennisintensieve bedrijven zoals DSM Dyneema.