dc70d68aaac60bb29712f8912c95407c1461673c.jpg

Mooi resultaat voor WSP Parkstad ondanks corona

Het afgelopen jaar was vanwege corona lastig voor veel ondernemers en hun personeel. Vooral van mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt werd een groot aanpassingsvermogen gevraagd. WSP Parkstad heeft continuïteit van arbeid voor deze kwetsbare doelgroep vooropgesteld. Zowel de organisatie als haar klanten hebben zich snel aangepast aan de overheidsrichtlijnen. Op die manier kon onder veilige omstandigheden doorgewerkt worden waardoor de organisatie 2020 met een mooi resultaat heeft kunnen afsluiten.

Sw-medewerkers bleven aan het werk
WSP Parkstad heeft de opdracht om eigen, kapitaalintensieve activiteiten te vervreemden en Sw-medewerkers zoveel mogelijk te detacheren in het reguliere bedrijfsleven. Het detacheren van medewerkers bij werkgevers blijkt in tijden van corona een positieve zet. De medewerkers werken bij vele werkgevers in diverse sectoren waardoor de risico’s van de coronacrisis verspreid werden. Veel inleners zijn daarnaast zeer maatschappelijk betrokken en zijn ook in 2020 werk blijven bieden aan de Sw-medewerkers. Daardoor zijn nauwelijks detacheringen beëindigd als gevolg van corona.


Omdat de meeste Sw-medewerkers gewoon aan het werk bleven, vallen de kosten voor de 10 deelnemende gemeenten aan WSP Parkstad/WOZL over 2020 €3,9 miljoen lager uit dan verwacht.


Bemiddeling uitkeringsgerechtigden naar werk
WSP Parkstad heeft daarnaast de opdracht samen met de sociale diensten in Parkstad uitkeringsgerechtigden naar betaald werk te bemiddelen. Vanwege corona was dit een lastige opgave. Bedrijven waren vooral gefocust op het behoud van werkgelegenheid voor haar eigen medewerkers in plaats van het werven van nieuwe medewerkers. Samen met de sociale diensten is WSP Parkstad in 2020 toch in staat gebleken om 969 uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar betaald werk.


Bekijk hieronder ons visuele jaarverslag van 2020:

Download de bijlage