e0fb914d072e21628c0adbd81ed1ffe4c6f549b0.jpg

Mixed People Concept bij Reinigingsdiensten Rd4

Rd4 is de eerste partner van WSP Parkstad waar een pilot gestart is van het Mixed People Concept. Het concept houdt in dat er, naast de zittende Sw-populatie, betaalde duurzame arbeidskansen komen voor kandidaten uit de Participatiewet, daarnaast worden ontwikkelplekken gecreëerd. De ontwikkelkandidaten worden tijdens deze ontwikkelfase begeleid door ontwikkelcoaches van de ontwikkelbedrijven in Parkstad (Mensontwikkelbedrijf Landgraaf, Betere Buren en Werk voor Heerlen). Kandidaten die het traject hebben doorlopen kunnen mogelijk doorstromen binnen Rd4 of naar andere werkgevers. De ontwikkeling van de kandidaat staat centraal om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Dit mes snijdt aan vijf kanten. Zo heeft Rd4 de beschikking over extra arbeidskrachten die de uitstroom van de Sw-medewerkers opvangen. De gemeentes binnen Parkstad realiseren uitstroom uit de uitkering. De Participatiewetkandidaten krijgen een duurzame betaalde baan. De ontwikkelkandidaten kunnen werkervaring opdoen, waardoor hun kansen op duurzame arbeid worden vergroot. En werkgevers in de regio profiteren van het feit dat er arbeidsfitte kandidaten beschikbaar komen op de arbeidsmarkt.

Met het Mixed People Concept biedt WSP Parkstad werkgevers een innovatieve oplossing tegen de Sw krimp en de hogere tarieven van PW kandidaten. Heeft jouw bedrijf ook een groot aantal Sw-kandidaten in dienst? Dan is het wellicht slim om alvast na te denken over een oplossing. Heb je hulp nodig of wil je eens brainstormen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Stefan Kleintjens via Stefan.Kleintjens@wspparkstad.nl.