57f5aab77ce004899e37dd1bd6cacbf76653c4b7.jpg

Extra impulsgelden voor de inzet van 2 jongerencoaches bij WSP Parkstad

Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is een bedrag beschikbaar gesteld van €400.800, waarvan €244.488 voor de regio Parkstad. Dat bedrag zal o.a. worden besteed aan de inzet van 2 jongerencoaches.

De jongerencoach wordt de verbindende schakel tussen de scholen in Parkstad en WSP Parkstad. Ze zullen jongeren gaan begeleiden die door dit extra steuntje in de rug meer kans maken om succesvol op de arbeidsmarkt te komen en te blijven. De coaches zullen nauw samenwerken met WSP Parkstad waardoor kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren inzichtelijk zijn en zij snel bemiddeld kunnen worden naar een passende baan. Wanneer de jongeren starten met werken zorgt de jongerencoach voor extra begeleiding en indien nodig voor aanvullende jobcoaching. Daarnaast worden de coaches ook het aanspreekpunt voor bedrijven en (gemeentelijke) consulenten die vragen hebben over deze specifieke doelgroep.

Door de inzet van de jongerencoaches worden scholen ondersteund en ontzorgd in hun wettelijke nazorgplicht. De scholen kunnen zich dan richten op de groep schoolverlaters, die meer gespecialiseerde begeleiding en aandacht nodig heeft.

De jongerencoaches worden binnenkort geworven en zullen nog in het eerste kwartaal gaan starten.
Lijkt het jou leuk om bij ons aan de slag te gaan als jongerencoach? Houd dan onze website en social media in de gaten!