72e0a736c4a3d3e834236d855b4ecc79de8c4000.jpg

Bijeenkomst ketenpartners sociaal domein

De bijeenkomst werd geopend met een presentatie van Gerald Ahn (arbeidsmarktdeskundige UWV) over de specifieke ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt in Parkstad. Vervolgens werd het gezamenlijk geschreven Ketenplan Parkstad toegelicht door Armand Vanhommerig (teamleider re-integratie gemeente Heerlen). Als laatste volgde Martijn Lamberti (commercieel directeur WSP Parkstad) met een kort overzicht van alle plaatsingsdoelstellingen en acties die we gezamenlijk nastreven dit jaar. 


Met dank aan: ISD Kompas, ISD BOL, Mensontwikkelbedrijf Landgraaf, Betere Buren, gemeente Heerlen, Werk voor Heerlen en gemeente Kerkrade.