Social return werkt voor iedereen beter

Werkt uw bedrijf voor de overheid dan is de kans groot dat u te maken krijgt met ‘social return’. Dat wil zeggen dat de overheid sociale voorwaarden verbindt aan opdrachten en aanbestedingen. Van u wordt bijvoorbeeld verwacht dat u een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteedt. Dat kan door arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. 

 

WSP Parkstad helpt u als werkgever te profiteren van alle voordelen die social return u biedt.

 

Het mes snijdt aan twee kanten
Het doel van social return is de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Dankzij social return wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om banen of bijvoorbeeld stageplaatsen te reserveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De 5% REGELING
De voornaamste variant van social return die in Zuid-Limburg wordt toegepast is de 5%-regeling. Deze regeling houdt in dat een vast percentage (5%) van de aanneemsom wordt ingezet voor de social return-doelgroep. Bijvoorbeeld: een bouwbedrijf krijgt van een van de Parkstadgemeenten een opdracht ter waarde van 500.000 euro. Het bedrijf zorgt ervoor dat het een gedeelte van de opdracht, ter waarde van 25.000 euro laat uitvoeren door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

 

De 5 grootste voordelen voor werkgevers

Door invulling te geven aan social return investeert u in de toekomst van uw onderneming. De belangrijkste voordelen zijn:

 1. Voorkeurspositie bij de overheid
  Overheden en instellingen stellen ‘social return’ regelmatig als voorwaarde bij gunningen en aanbestedingen. Door personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in uw organisatie creëert u een voorkeurspositie.

 2. Van MVO-ambitie naar MVO-beleid
  Social return is een concrete manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naar buiten toe goed voor uw imago, naar binnen toe goed voor de binding van medewerkers met uw bedrijf.

 3. Human capital
  U investeert niet alleen in de kansen van mensen met een arbeidsbeperking, u investeert ook in de scholing van toekomstig personeel. Passende kandidaten hebben het potentieel om door te groeien tot zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers.

 4. Iedereen doet mee
  U bouwt mee aan een maatschappij waarbij niemand aan de kant staat: bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt.

 5. Netwerkversterking
  Alle contacten die u opdoet binnen en buiten de overheid, versterken uw netwerk in sociaal en economisch opzicht.


Wat is de doelgroep?
Wie er onder de ‘social return doelgroep’ vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben.

 • een Bijstandsuitkering Participatiewet/IOAZ/IOAW uitkering via de gemeente (traditionele groep WWB'ers; nieuwe instroom SW en Wajong met arbeidsvermogen);
 • WW uitkering (Wet Werkeloosheid)
 • WIA uitkering (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
 • SW indicatie (Sociale Werkvoorziening)
 • Jongeren zonder Startkwalificatie
 • Leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg)


Meer weten?
Wilt u meer weten over WSP Parkstad en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen in het kader van SROI? Neem dan contact op met onze Coördinator SROI Daniëlle Slangen via danielle.slangen@wspparkstad.nl, sroiparkstad@wspparkstad.nl of 06 - 11374774 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.