De Participatiewet en u

De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Doel van de Participatiewet is ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Wat betekent dat voor u als werkgever? En op welke ondersteuning van WSP Parkstad kunt u rekenen? 


Extra banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)
In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.


Mensen met een arbeidsbeperking aannemen: vrijwillig of verplicht? 
Vooralsnog is het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking niet verplicht, maar dat kan veranderen als werkgevers de banenafspraak niet halen. In de zogenaamde Quotumwet is vastgelegd dat werkgevers met 25 of meer werknemers verplicht kunnen worden om een bepaald aantal mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Doet ze dat niet, dan kan een boete (quotumheffing) van € 5.000,- per niet ingevulde werkplek worden opgelegd. De Quotumwet is op dit moment nog niet actief, maar vooruitlopend hierop kan WSP Parkstad u nu al helpen aan uw toekomstige verplichtingen te voldoen. Via deze website houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over de Quotumwet.


WSP Parkstad: uw partner in participatie 


WSP Parkstad maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen in het kader van begeleid werken of bij u te detacheren (zowel individueel als in groepsverband).

  • We kunnen voor u voorzieningen en begeleiding organiseren om u maximaal te ontzorgen.

  • We bieden een gratis bedrijfsanalyse waarmee we u helpen om elementaire taken op te sporen die goed kunnen worden uitgevoerd door een kandidaat uit de doelgroep.

  • We compenseren u financieel voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.


Welke kandidaten komen in aanmerking?
De baanafspraken zijn bedoeld voor mensen die graag willen werken, maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;

  • mensen met een WSW-indicatie;

  • mensen met een WIW-baan;

  • mensen met een ID-baan;

  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.


Doelgroepverklaring aanvragen?
Als werkgever kunt u de doelgroepverklaring niet voor uw werknemer aanvragen. Uw werknemer kan zelf een doelgroepverklaring aanvragen door te bellen met UWV Telefoon Werknemers, 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten).

De werknemer kan WSP Parkstad machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring op uwv.nl.


Aan de slag met de Participatiewet
Er staat een team met adviseurs voor u klaar. Experts op het gebied van uw branche en de Participatiewet. Onze adviseurs zoeken naar de beste match tussen werkgever en kandidaten. Zij geven heel concreet inzicht in waar voor u de winst te behalen valt.

Wilt u direct aan de slag? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.