Subsidies en regelingen voor werkgevers

Voor werkgevers kan het financieel heel aantrekkelijk zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er zijn talloze subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Uw adviseur bij WSP Parkstad kan u precies vertellen voor welke van onderstaande regelingen u in aanmerking komt. 


Subsidies en regelingen

 

+ Premiekorting

U kunt de arbeidsgehandicaptenkorting voor de werknemersverzekeringen toepassen in de aangifte loonheffingen op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel WWW-Awf. Dit levert al snel honderden euro’s voordeel per maand op.


+ Proefplaatsing

Twijfelt u of een specifieke kandidaat met een arbeidsbeperking uw werk wel aankan? Dan is een proefplaatsing mogelijk. Voorwaarde is wel dat u verklaart dat u de kandidaat na de proefplaatsing daadwerkelijk voor minimaal zes maanden in dienst neemt.


+ Jobcoach

Sommige kandidaten met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij krijgen een jobcoach die ondersteunt bij het inwerken en bij het wennen aan nieuwe collega’s, routines en werkzaamheden. Daarnaast helpt de jobcoach u als werkgever om de juiste voorwaarden te creëren, zodat de medewerker zo goed mogelijk functioneert. De jobcoach kan u ook helpen bij de aanvraag van ondersteunende regelingen.


+ No-riskpolis

Heeft u iemand met een arbeidsbeperking in dienst en wordt deze medewerker ziek, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. U ontvangt dan als werkgever een financiële vergoeding én u voorkomt dat u hogere premies moet afdragen.


+ Flexibele schil

U kunt iemand met een arbeidsbeperking in loondienst nemen, maar het is ook mogelijk een medewerker in de ‘flexibele schil’ van uw organisatie te plaatsen. Dat kan door detachering via WSP Parkstad, individueel of groepsgewijs, met of zonder werkleiding.


+ Mobiliteitsbonus

Indien u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u korting krijgen op de totale premies van de belastingdienst. Deze bonus is een tegemoetkoming in de extra kosten die u (soms) moet maken voor het inpassen van iemand met een arbeidsbeperking.


+ Werkplekaanpassing

Een aanpassing van de werkplek voor een medewerker met een arbeidsbeperking kan noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Voorbeelden zijn een aangepaste bureaustoel of een rolstoeltoegankelijke werkruimte. Werkplekaanpassingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door WSP Parkstad.


+ Scholingsvoucher

Wilt u iemand aannemen die al drie maanden of langer een uitkering krijgt, maar heeft de kandidaat voor zijn nieuwe functie wel eerst een opleiding nodig? U kunt een scholingsvoucher aanvragen bij WSP Parkstad. Dit is een subsidie voor een opleiding van maximaal een jaar die wordt afgerond met een erkend diploma of certificaat. Met de scholingsvoucher kan de werkzoekende zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. De scholingsvoucher is te gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied.