UWV

UWV is een belangrijke samenwerkingspartner voor WSP Parkstad. Zo werken we onder meer samen bij het aanbieden van mixed-people concepten. Hierbij koppelen we zwakkere krachten vanuit de Participatiewet aan mensen met een hogere loonwaarde vanuit UWV. Verder werken we momenteel samen met het leerwerkloket en besteden we vooral aandacht aan de mensen die van het UWV doorstromen naar de gemeenten en de manier waarop deze groep al in een vroeg stadium naar werk kan worden begeleid.