Sprinc

Werkgeversplatform Sprinc is voor WSP Parkstad van groot belang, omdat het de aandacht kan creëren voor het nieuwe denken. We delen ervaringen en best practices en geven inzicht hoe werkgevers het nieuwe denken kunnen omarmen. Door de samenwerking met Sprinc creëren we een breed netwerk van sociaal georiënteerde werkgevers. Samen met Sprinc maken we enorme slagen om duurzame participatie in de regio te realiseren.


Sprinc is een zakelijk platform voor ondernemers. Het is opgericht op initiatief van de stadsregio Parkstad en vormgegeven door een aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen uit de regio, founders genaamd. Sprinc is een werkgeversplatform dat (maatschappelijke en economische) waarde creëert door zich nadrukkelijk te verbinden aan het sociale domein van de arbeidsmarkt. Sprinc informeert werkgevers over arbeidsparticipatie en inspireert hen om binnen de kaders van hun MVO-beleid de juiste verbindingen tot stand te brengen en hiermee kansen te bieden aan specifieke doelgroepen én aan zichzelf. Verbinden, relevantie en resultaatgerichtheid zijn hierbij de kernwaarden.


Vraag en aanbod ontmoeten elkaar


Stichting Sprinc is een podium waarbij de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt, specifiek de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking, elkaar ontmoeten. Deze ontmoetingen lopen uiteen van evenementen en workshops tot bedrijfsbezoeken en ronde tafelgesprekken. De verbindingen die tot stand komen, leiden tot een hogere mate van arbeidsparticipatie van de doelgroep waarbij groei van maatschappelijke en bedrijfswaarde hand in hand gaan.


Word lid van Sprinc
Wilt u op de hoogte blijven van initiatieven en ontwikkelingen rond sociaal ondernemen in de regio? Ga naar www.sprinc.nl en word lid. U kunt dan deelnemen aan high-end plenaire evenementen en workshops, zich profileren als MVO-ondernemer en u lift mee op het succes van Sprinc.