Grensarbeid

Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

De pilot Grensarbeid moet inzichtelijk maken waar de mogelijkheden voor grensoverschrijdende arbeid liggen. WSP Parkstad participeert in deze pilot door middel van een accountmanager die enerzijds werkzoekenden kan begeleiden naar mogelijke vacatures over de grens en anderzijds fungeert als loket voor de Parkstadgemeenten.