Gemeenten

Gemeenten zijn niet alleen opdrachtgever en eigenaar van WSP Parkstad, maar vormen ook in het in-, door- en uitstroomproces een zeer belangrijke schakel. Als gemeenten niet tijdig de juiste kandidaten aanleveren aan WSP Parkstad kunnen wij werkgevers niet bedienen. Aan de andere kant moeten wij er alles aan doen om de geschikte kandidaten die de gemeenten aandragen ook daadwerkelijk te plaatsen (uiteraard zijn we bij het realiseren van de beoogde uitstroomwinst afhankelijk van de marktvraag). Dit koppelpunt tussen de werkprocessen van de gemeenten en WSP Parkstad is cruciaal. De te vormen uitstroomteams moeten een bijdrage gaan leveren aan het aanbrengen van de juiste focus.


Economie
Een belangrijke strategische partner voor het WSP Parkstad zijn de afdelingen economie van de diverse gemeentes en alle initiatieven die het economisch klimaat in de gemeentes van Parkstad versterken. Enerzijds vanuit de ‘één-loket-gedachte’, waarbij de werkgevers één contactpersoon via de overheid hebben, anderzijds door de synergievoordelen die dit oplevert. Bij de vragen van werkgevers zijn arbeid en economie vaak vervlochten. Hun economische drivers gaan verder dan alleen de factor HRM. Belangrijk is dat we deze samenhang binnen Parkstad gaan versterken, zodat voor werkgevers en overheid duidelijk wordt hoe we samen de synergievoordelen kunnen verzilveren.