Missie, visie en strategie

Missie

WSP Parkstad heeft een duidelijke missie die wordt gedragen door alle medewerkers en strategische partners met wie we samenwerken. De missie luidt:

“Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee wil doen en wil werken naar vermogen”.


Visie

Onze visie is opgebouwd uit verschillende deelvisies. Samen geven ze u een duidelijk beeld van wat we willen betekenen voor de regio Parkstad.

 • WSP Parkstad is de specialist, de motor in het nieuwe denken en het in co-creatie realiseren van duurzame inclusieve organisaties.
 • WSP Parkstad is namens de gemeenten het aanspreekpunt, het gezicht naar de arbeidsmarkt voor werkgevers in de regio Parkstad. Dit geldt voor de grote en kleinere bedrijven.
 • WSP Parkstad werkt voor de doelgroep behorende tot Participatiewet en de voormalige Wsw met een verdiencapaciteit tussen de 30 en 100 procent van het wettelijk minimumloon.
 • WSP Parkstad realiseert duurzame participatie voor de doelgroep waarbij maximale uitstroomwinst wordt gerealiseerd en bedrijven gestimuleerd worden in het realiseren van hun economische en sociaal-maatschappelijke doelstellingen
 • WSP Parkstad werkt nauw samen met relevante, innovatieve marktpartijen in de logistieke keten van ‘bak naar baan’, lokaal en in de grensgebieden.
 • WSP Parkstad is dé specialist in het vormgeven van het nieuwe denken waar bij werkgevers beschikbaar werk geschikt gemaakt wordt voor personen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Gemeenten en WSP Parkstad geven samen invulling aan de couleur locale.
 • WSP Parkstad verzamelt en verwerkt relevante uitstroomdata en adviseert gemeenten met betrekking tot mogelijk te behalen uitstroomwinst.


WSP Parkstad werkt nauw samen met werkgeversnetwerken en in het bijzonder met werkgeversplatform SPRINC. Dit is wat ons drijft. Wij vinden dat iedereen kans moet maken op een baan en zetten ons elke dag in om daaraan bij te dragen.


Van visie naar aanpak: het nieuwe denken

Het nieuwe denken vormt de basis van de baanbrekende aanpak van WSP Parkstad. Om de arbeidsmarkt duurzaam gezond te maken en te houden en ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, is een heel andere benadering nodig. Lees meer over het nieuwe denken.


Doelen

Vanuit onze missie en visie hebben we de volgende doelen benoemd:

 • Realiseren van een hogere participatiegraad in de regio Parkstad.
 • Realiseren van lagere maatschappelijke kosten.
 • Maximaliseren van uitstroomwinst.
 • Realiseren van een kanaal naar de arbeidsmarkt.