ce7d56a707d40f98046b31656f6304ef71a232e9.jpg

Zeven medewerkers in het zonnetje gezet

Om stil te staan bij dit toch wel bijzondere feit, zijn de heren Kelly Kamps, Werner Hassert, Jos Franssen, Tom Janssen, Richard Janssen, Bert Pellemans en mevrouw Germaine Bartholet uitgenodigd voor een verrassingslunch met de directeuren Theo van Kroonenburg en Fred Dijk, en het hoofd Personeelsondersteuning Tessa Bracke, die het verzuimbeleid binnen onze organisatie mede heeft vormgegeven. Helaas konden slechts vier van de genodigden aanwezig zijn bij de lunch.

Tijdens de lunch werd er vooral stilgestaan bij het feit hoe uitzonderlijk het is dat deze medewerkers als enigen, uit een personeelsbestand van ruim 3500 medewerkers, niet verzuimd hebben in de afgelopen 10 jaar. Zelf bleven ze daar vrij nuchter onder. Kelly: “Ik zou niet weten waar ik me voor ziek moet melden. Af en toe heb ik ook wel eens een lichte griep of verkoudheid, daar ga ik gewoon mee werken”, woorden waarin ook Jos zich kan vinden. Tom geeft aan dat er ook een rol is voor de werkleiding: “Mijn voorman zegt dan dat je het gewoon moet proberen. Als het echt niet lukt dan geef je het aan. Dan kun je naar huis om uit te zieken”. Richard pakt het op een andere manier aan: “Als ik griep krijg dan ga ik gelijk naar de huisarts. Ik krijg dan een medicijn en dan is het de dag erna weg en hoef ik mij gelukkig niet ziek te melden”. Uit het gesprek kwam ook naar voren dat een goede band met collega’s en plezier hebben in je werk ook een grote rol spelen in je verzuimgedrag.

Bij WSP Parkstad sturen we al jaren strak op de verzuimcijfers. Het verzuimpercentage ligt binnen onze organisatie structureel hoger dan bij andere SW bedrijven. Uiteraard staan we er bij stil dat je in sommige gevallen van ziekte ook arbeidsongeschikt wordt en niet in staat bent om je eigen of aangepaste werkzaamheden te verrichten. Ook kan het zijn dat medewerkers vanwege hun beperking vaker ziek zijn dan andere mensen. Om dat te voorkomen zorgt WSP Parkstad voor passend werk op een passende werkplek met aangepaste werktijden voor die mensen die dat nodig hebben.

Met de slogan ‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ benadrukken wij dat het belangrijk is om bij ziekte altijd te kijken of er nog werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren. Van ziek thuiszitten wordt niemand beter. Aangepast werk kan voor afleiding zorgen en zelfs het herstel stimuleren. Binnen ons bedrijf zijn er gelukkig velen die zelden ziek zijn en ook hen maken wij een groot compliment!

Onderschrift foto:
Een bosje bloemen en chocolade voor de heren Kamps, Franssen, Janssen en Janssen met daarachter de directeuren Theo van Kroonenburg en Fred Dijk.