bac20dc882676a26553678f4977120b6cefe1d6f.jpg

WSP Parkstad zoomt in op de kansen bij Mondriaan

Chantal: “Mondriaan biedt al geruime tijd werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit diverse doelgroepen. In het verleden hadden we contact met veel verschillende instanties inzake het aanbod van arbeidskrachten. Met de komst van WSP Parkstad is er één aanspreekpunt binnen Parkstad en dat werkt perfect. Eén partner waar we afspraken mee kunnen maken over de inzet van diverse doelgroepen. Zo ben ik in contact gekomen met Sjorsj Amkreutz (Arbeidsmakelaar WSP Parkstad).”

Ik heb Sjorsj gelijk laten weten dat er gezien de interne bezuinigingen weinig mogelijkheden zijn voor betaalde banen binnen Mondriaan. Wel zagen we mogelijkheden voor een werk-leerlijn, waar mensen aan diverse taken kunnen snuffelen en zich kunnen ontwikkelen. Mondriaan is dé organisatie bij uitstek die ervaring heeft in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of diverse problematieken."

Sjorsj: “Mondriaan is een interessante organisatie voor ons om mee samen te werken. Niet alleen vanwege de mogelijkheden in begeleiding, ook vanwege een breed aantal functies waar kandidaten op kunnen instromen. We hebben maar liefst een 5-tal facilitaire en ondersteunende functies vastgesteld binnen de afdelingen repro, catering, schoonmaak, administratie en logistiek. De invulling van de functies is flexibel qua aantal uren, we verwachten tussen de 5 en 10 kandidaten te kunnen begeleiden.

Kandidaten hebben geen vooropleiding nodig. Voor de 5 functies zijn functiebeschrijvingen opgesteld, taken en competenties zijn vastgesteld. Voldoet een kandidaat eerst aan 1 van de 10 competenties, via training on the job kan diezelfde kandidaat op termijn wellicht voldoen aan meer competenties. De werk-leerlijn is bedoeld om kandidaten 3 maanden met behoud van uitkering ervaring te laten opdoen en zich te ontwikkelen. Als ze een maand aan de slag zijn wordt een ontwikkelplan opgesteld op maat voor de kandidaat opgesteld. Ze werken gericht aan het behalen van doelen. Indien gewenst kan de periode met behoud van uitkering nog 3 maanden verlengd worden om de doelen te behalen. Met die ontwikkeling op zak kunnen kandidaten vervolgens makkelijker doorstromen naar een betaalde baan elders.”

Sylvia: “De afdelingen waar de kandidaten kunnen instromen staan open voor mensen met een rugzak. Zowel het vaste personeel als vrijwilligers en andere instroom zien de diversiteit op de werkvloer als een inspiratie. Men leert veel van elkaar, je krijgt een andere kijk op dingen en je ziet mensen echt groeien. Daarnaast biedt het natuurlijk extra capaciteit op de afdelingen zodat je ook voor de cliënten van Mondriaan net dat beetje extra kunt bieden.

Zoals gezegd zijn er weinig kansen op een betaalde baan binnen Mondriaan. Hebben we vacatures, dan krijgen mensen die een werk-leerlijn hebben voltooid wel voorrang. Anders worden de kandidaten aangeboden op vacatures van WSP Parkstad bij andere werkgevers.”


v.l.n.r. : Chantal Bisschops, Sjorsj Amkreutz en Sylvia Krijgsman