e07f949811e500f14fb0b59e264a4f5a3d9f8830.jpg

WSP Parkstad zoekt Concerncontroller

Voor het versterken van de organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die invulling gaat geven aan de functie:

Concerncontroller (36 uur)

Wij zoeken een partner in business die samen met ons bouwt aan een slagkrachtige organisatie, die zich richt op het realiseren van de organisatiedoelstellingen en gelijktijdig sturing geeft aan de afdelingen financiën, control, inkoop, ICT en huisvesting.

WAT GA JE DOEN?
Als concerncontroller ben je lid van het managementteam en van het directieteam. Je bent de belangrijke sparringpartner en adviseur van de algemeen directeur/secretaris voor het verkrijgen van een sluitende business case. Daarbij anticipeer je op veranderingen en ontwikkel je financiële scenario's die noodzakelijk zijn om de exploitatie dekkend te houden. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en goed functioneren van de planning- en control cyclus en je draagt zorg voor het financieel beheer en de administratie van zowel de gemeenschappelijke regelingen als de daaronder ressorterende BV’s. Je bent voortrekker van het begrotingsproces en ziet toe op de kwaliteit van de bestuurs- en managementsrapportages. Je bent mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en je bent belast met de advisering over vraagstukken van bedrijfseconomische aard. Ook het verder ontwikkelen van het integrale informatiebeleid behoort tot jouw portefeuille. Daarnaast speel je een actieve rol bij veranderingstrajecten en het (door)ontwikkelen van de organisatie. Bijzonder aan de functie is dat ook de beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie t.a.v. ICT, inkoop en huisvesting is belegd bij de concerncontroller, hetgeen een brede scope vereist. Je denkt integraal mee en ondersteunt de lijnmanagers bij het realiseren van hun integrale verantwoordelijkheid. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/secretaris en geeft zelf op inspirerende wijze leiding aan businesscontrollers, salarisadministratie, Report & Auditing, de financiële administratie en aan de disciplines huisvesting, inkoop en ICT.

WIE ZOEKEN WIJ?
Voor deze functie zoeken wij een daadkrachtige, resultaat- en servicegerichte concerncontroller met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. Je hebt brede ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en sectoren en hebt daardoor overzicht en overwicht. Je bent niet alleen sterk in het vakgebied, maar je bent ook mens- en organisatiegericht. Je hebt een sterke antenne voor onderlinge en bestuurlijke verhoudingen met het vermogen tot schakelen op basis van een breed handelingsrepertoire. Jouw profiel maakt je aantoonbaar tot een interessante gesprekspartner voor zowel bestuur, aandeelhouders, directie, MT-leden als ook voor de opdrachtgevers van WOZL/WSP Parktad, zijnde de gemeenten.

WAT VRAGEN WIJ?

  • Een afgeronde relevante academische opleiding, bij voorkeur aangevuld met een postdoctorale controllersopleiding.
  • Ervaring met de beleidsvelden werk- en inkomen in het algemeen en SW in het bijzonder of aantoonbaar vermogen om zich een nieuwe bedrijfstak snel eigen te maken.
  • Meerjarige ervaring als controller in een organisatie van professionals van enige omvang, dicht op het bestuurlijke niveau.
  • Ervaring met het aansturen van verschillende disciplines.
  • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie.
  • Een verbinder die communicatief sterk is, maar met behoud van de onafhankelijke rol en kritische zin.
  • Gedreven, energiek en sterk in plannen, organiseren, ontwikkelen en sturen.


WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Een uitdagende functie binnen een dynamisch werkveld en binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie biedt een professional de ruimte om de functie nog verder vorm te geven.

De functie is indicatief ingeschaald in schaal 15 (CAR-UWO) en de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Heerlen zijn analoog van toepassing.

INTERESSE?
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld waarbij interne medewerkers alsmede medewerkers van de deelnemende organisaties bij gelijke geschiktheid voorrang genieten. Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij dhr. Fred Dijk algemeen directeur/secretaris (telefoonnummer +31 45 566 6301).

Je kunt jouw interesse schriftelijk kenbaar maken middels een motivatiebrief en bijbehorend CV tot en met 11 november 2018 en richten aan directiesecretariaat@wspparkstad.nl.