7a94ca41962e0d8a0c6d9b12e7de455f6dcc5672.jpg

WSP Parkstad wint aanbesteding inhuur van participanten bij het Rijk

De Europese aanbesteding van de Rijksoverheid komt voort uit de eerder gemaakte afspraken in de Wet Banenafspraak om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wet Banenafspraak stelt dat zowel werkgevers als de overheid samen in totaal 125.000 banen dienen te creëren voor mensen behorend tot het doelgroepregister, van die 125.000 banen dienen er 25.000 banen bij de overheid gecreëerd te worden, waarvan 3340 bij de Rijksoverheid. De banen bij de Rijksoverheid bestaan uit takenpakketten die speciaal zijn samengesteld voor mensen die tot het doelgroepregister behoren. Een voorbeeld van een extra baan is het takenpakket van een étage-assistent.

WSP Parkstad is landelijk één van de partijen die participanten bij de Rijksoverheid kan detacheren. Het contract is op 1 juli van dit jaar ingegaan en is in beginsel aangegaan voor de komende drie jaar en kan eventueel nog met één jaar verlengd worden. Hoeveel plaatsingen in het werkgebied van WSP Parkstad de aanbesteding gaat opleveren is op dit moment nog niet helder. In principe kunnen alle onderdelen van de Rijksoverheid op termijn met vacatures komen. Vooralsnog kan er gedacht worden aan instanties zoals de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en uiteraard al de verschillende ministeries.

WSP Parkstad en Job Key vormen samen één van de aanbieders en zij zullen zich alleen richten op het begeleiden en detacheren van mensen met een verdiencapaciteit onder of gelijk aan het wettelijk minimumloon. Voor het werkgebied in de regio Parkstad / de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zal WSP Parkstad mensen uit het doelgroepregister aanbieden aan de Rijksoverheid. Job Key (als onderdeel van de Calder-groep) zal landelijk optreden als partij die de participanten voor de Rijksoverheid kan leveren. Door deze samenwerking kunnen de beide partijen kennis uitwisselen en gebruik maken van elkaars expertise.

Geïnteresseerde werkzoekenden vanuit het doelgroepenregister
We zijn op dit moment samen met de Rijksoverheid druk bezig met de implementatie van dit omvangrijke contract. Ondertussen willen we graag kennismaken met mensen die geïnteresseerd zijn om als gedetacheerde aan de slag te gaan bij de overheid en die vallen onder het doelgroepregister.

Iedereen die zelf geïnteresseerd is of iemand kent voor wie een baan bij de overheid interessant kan zijn en voldoet aan de voorwaarden van het doelgroepregister kan een e-mail sturen naar banenrijksoverheid@wspparkstad.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.