6325644561d90833d761771e80131f4a86afdfc6.jpg

WSP Parkstad verwelkomt High Risk medewerkers terug op de werkplek

Inmiddels zijn de richtlijnen zo versoepeld dat dit gelukkig ook weer mogelijk is. Mensen met een verhoogd risico kunnen dan ook eindelijk binnen nu en uiterlijk 3 weken weer aan de slag. Uiteraard moet de werkplek daar eerst op zijn voorbereid. Op onze eigen locaties hebben we er voor gezorgd dat alles volgens de RIVM richtlijnen is ingericht. Bij inleners verwachten wij uiteraard hetzelfde. 

Na een lange tijd thuis (werken) zijn we blij dat jullie er weer zijn!