1f814d53a8e7668c20c0e8131f60da86a40d2028.jpg

WSP Parkstad organiseert training communicatieve vaardigheden voor leidinggevenden

Om onze medewerkers zo goed mogelijk op weg te helpen in het aansturen van hun team, worden er trainingen georganiseerd.

Het doel is dat medewerkers inzicht krijgen in verschillende beperkingen, om vooroordelen te voorkomen en het beeld te verruimen. Afgelopen juli werd aan diverse medewerkers een certificaat uitgereikt. Deze medewerkers waren afkomstig van het Werkbedrijf Kerkrade, Limburg Catering, GDT Nora en GDT Wasserijen. Binnen de training heeft communicatie, afstand en nabijheid, observeren, feedback geven en motiveren, autisme, stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen (zoals borderline) centraal gestaan. Aan het eind van de training volgt een eindverslag en eindgesprek.

Deelnemers die de training al hebben afgerond zijn enthousiast en geven aan veel geleerd te hebben. Ook leidinggevenden geven aan ontwikkelingen te zien bij hun medewerkers na het volgen van de training.

Heb jij moeite in de omgang met medewerkers met psychische problemen? Meld je dan bij je jobcoach of leidinggevende. Ook externe werkleiders van inleners zijn welkom om deel te nemen aan deze training. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dionne Eijdems: dionne.eijdems@wspparkstad.nl of 06-29585315.