1e1fce1939972e6a34f9dd73d1b026eef59716ff.jpg

WSP Parkstad actief met taal in strijd tegen laaggeletterdheid

WSP Parkstad besteedt al jaren veel aandacht aan laaggeletterdheid binnen voornamelijk de SW doelgroep en mensen vanuit de Participatiewet. De week van de alfabetisering is wederom een mooie kans om niet alleen laaggeletterden te motiveren maar ook om overheid en bedrijfsleven bewust te maken van de effecten van laaggeletterdheid.

Werknemers
WSP Parkstad vindt het belangrijk dat medewerkers de kans krijgen om aan hun taalvaardigheid te werken. Om binnen de organisatie in beeld te brengen wie laaggeletterd is, werkt WSP Parkstad eraan om laaggeletterdheid aan te tonen via diagnostisering. Via het Open Leerplein, dat binnen de organisatie is opgezet, kunnen mensen hun taal-, reken- en computervaardigheden trainen en kunnen ze bijvoorbeeld leren omgaan met geld. Deze vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid in hun wekomgeving, maar bieden ook op sociaal-maatschappelijk vlak voordelen in hun privéleven.

Werkgevers
Ook voor werkgevers biedt het voordelen als medewerkers hun laaggeletterdheid overwinnen. Laaggeletterdheid kan zorgen voor een lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen of verminderde doorgroeimogelijkheden. Uiteindelijk kan het zelfs een financieel risico vormen voor een bedrijf.

WSP Parkstad is adviseur voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van mensen met een (arbeids)beperking. Bewustwording voor laaggeletterdheid is daarin een belangrijke factor. Wanneer werkgevers open staan voor de ontwikkeling van hun laaggeletterde medewerkers kan dat veel opleveren. Zo begrijpen medewerkers instructies beter, kunnen ze veiliger werken, hebben ze een groter zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, ervaren ze minder stress en voelen ze zich meer betrokken bij hun werkgever.