fdd5533975a6c3def9002f0785c46c843d79e46e.jpg

Wethouder Martin de Beer bezoekt Zuyderland en Meander op Dag van 1000 Voorbeelden

Ook in Parkstad zijn vele voorbeelden te vinden. Martin de Beer, wethouder van de gemeente Heerlen en tevens voorzitter van Arbeidsmarktbeleid Zuid-Limburg, bracht samen met Fred Dijk, algemeen directeur/secretaris WSP Parkstad, een bezoek aan zorgorganisaties Zuyderland en MeanderGroep Zuid-Limburg.

De twee voorbeeldorganisaties zijn blij met de diversiteit aan arbeidskrachten, en de inzet van mensen uit de doelgroep. “Meander is er voor iedereen, dus we bieden ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Brechje Buytels, coördinator MVO/Social Return van MeanderGroep Zuid-Limburg. Ook Sjef Cortenraede, sr. beleidsadviseur P&O van Zuyderland, is positief gestemd over de ontwikkelingen: “Vooral in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het mooi om de organisatie vorm te geven met mensen die graag willen werken, maar wel een steuntje in de rug nodig hebben. Ook biedt het perspectieven voor verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de zittende medewerkers vanwege invulling van vacatures en reshuffeling van taken”.

Geplaatste kandidaten waarderen de kansen die ze krijgen bij zulke inclusieve werkgevers en pakken die met beide handen aan. Zo geeft ook Riny Hof aan, zorgassistent in Verpleeghuis Lückerheide: “Na mijn keuring bij het UWV heb ik bij Meander toch nog een geweldige werkplek gevonden! Daar ben ik erg blij mee.”

Zorgassistent Riny Hof in een woonvorm van Meander, samen met de wethouder, leidinggevende José Volckerick en Brechje Buytels, coördinator MVO van MeanderGroep, vergezeld door Fred Dijk algemeen directeur/secretaris en salesmanager Daisy Smeets van WSP Parkstad.

Wethouder De Beer benadrukt tijdens zijn werkbezoeken het belang van een dag als vandaag. “Door de vele voorbeelden in onze eigen regio een podium te bieden, kunnen we duidelijk maken dat organisatieontwikkeling, personeelsbeleid en maatschappelijk belang hand in hand gaan. De krapte op de arbeidsmarkt is nog lang niet voorbij, dus laten we vooral inspiratie halen uit bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief weten in te zetten.”

“Het zijn mooie voorbeelden uit de praktijk, waarmee we kunnen aantonen dat mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde zijn in het oplossen van de ontstane krapte.” aldus Fred Dijk, algemeen directeur/secretaris WSP Parkstad. WSP Parkstad is, samen met de Parkstadgemeenten, het aanspreekpunt voor werkgevers over de inzet van mensen uit de Participatiewet en voormalige SW.