e5092ab479f76c02dca522f49b1c7087a3fef19c.jpg

Vacaturecafé WSP Parkstad, UWV en MKB Limburg

Op 27 juni opende Manuel Stoffels, regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg de kansenmarkt in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade. Het evenement werd georganiseerd door UWV, MKB-Limburg en WSP Parkstad. Hij noemde het initiatief een goed voorbeeld van hoe ondernemers samen met de overheid hun verantwoordelijkheid pakken om in deze tijden van personeelstekorten toch aan goed gemotiveerde medewerkers te komen. De ongeveer 80 aanwezige ondernemers die al hun vacatures hadden meegenomen kregen honderden werkzoekenden aan hun stands. Werkgevers keken deze keer niet alleen naar hun opleiding en werkervaring maar hadden vooral in de korte persoonlijke gesprekken aandacht voor motivatie, houding en gedrag van de werkzoekenden. “Het perfect passende cv is immers in de ontstane schaarste bijna niet vindbaar. Beter een goed gemotiveerde medewerker die bereid is het vak te leren dan talent missen en vacatures niet vervullen hetgeen gepaard gaat met het risico op omzetderving”, aldus Stoffels. 

Meerdere doelgroepen
Voor deze kansenmarkt/VacatureCafé zijn gericht kandidaten geselecteerd uit diverse doelgroepen. Zo zijn er vanuit UWV 2700 mensen met een WW-uitkering uitgenodigd, vanuit WSP Parkstad 3500 mensen behorend tot de Participatiewet en via MKB-Limburg 1200 mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. In de bijzondere ambiance van het Parkstad Limburg Stadion hadden de kandidaten de mogelijkheid om zich breed te oriënteren welke mogelijkheden er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Uniek aan deze editie was dat werkzoekenden vanuit de UWV- en gemeentebestanden zich direct konden presenteren aan werkgevers uit Zuid-Limburg. Tevens werd er door UWV informatie verstrekt over opleidingsmogelijkheden en in welke sectoren er een tekort aan personeel is. Bij MKB-Limburg kregen werkzoekenden advies over hun CV en konden zij een workshop ‘Dress for succes’ volgen, met tips over hoe zij op een sollicitatiegesprek het beste voor de dag kunnen komen.

Interessant voor werkgevers
Op de kansenmarkt/ VacatureCafé presenteerden meer dan 80 werkgevers uit verschillende sectoren hun openstaande vacatures. Deze banenmarkt speelt in op de behoefte van werkgevers om een zo breed mogelijk publiek te bereiken om hun beschikbare functies te kunnen invullen. Door deelname aan deze banenmarkt krijgen zij inzicht in de huidige populatie op de arbeidsmarkt en leggen zij contact met een zo groot mogelijke groep werkzoekenden in Zuid-Limburg. Tevens komen werkgevers in contact met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben maar wel over de benodigde competenties beschikken om hun vacatures in te vullen.

Unieke plek voor werkzoekenden en werkgevers
Martin de Beer, voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Limburg ziet de gezamenlijk georganiseerde kansenmarkt als een goede kans voor werkzoekenden om breder naar een baan te zoeken: “Dit was een unieke ontmoetingsplek voor werkzoekenden en werkgevers. Mensen op zoek naar een baan konden direct en snel in gesprek met interessante werkgevers. Een brief en CV waren niet nodig. Deze innovatieve banenmarkt koppelde vervolgens de unieke talenten van werkzoekenden aan concrete vacatures bij werkgevers. En dat heeft geleid tot meer mensen aan het werk.”