a2b6f3b68344523de293f8e93981ef06734ebe25.jpg

Tweede Kamerleden brengen werkbezoek aan beschutte werkplaats WSP Parkstad / WOZL

Een korte reactie van Henk en Corrie naar aanleiding van hun bezoek:

Henk Krol
“Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op dit moment niet mijn portefeuille, ik heb er in het verleden uiteraard wel aandacht aan besteed, maar het is op dit moment de portefeuille van Corrie. Het is inderdaad zo dat binnen de Tweede Kamer te weinig over de problematieken gesproken wordt, maar dat geldt niet voor Corrie. Iedere keer wanneer deze problematiek aan de orde komt dan neemt ze de microfoon om er aandacht voor te vragen.”

Corrie van Brenk
“Mijn hart ligt bij mensen die het niet zo makkelijk hebben, hier mag best een steuntje in de rug geboden worden. Ik verzet me heftig tegen het gepraat in Den Haag over loondispensatie. Wij zullen ervoor blijven knokken dat die loondispensatie niet doorgaat, en wat mij betreft gaan we proberen om de sociale werkvoorziening weer op de kaart te zetten en het onderwerp hoger op de agenda te krijgen.”