af4ac8bf91a8e7c2af3a91c47bd504f28ac237da.jpg

Twee medewerkers van WSP Parkstad / WOZL onderscheiden met een lintje

Hans Kleijkers (58) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kleijkers was van 1988 tot 1993 lid van het hoofdbestuur van Sportvereniging Langeberg. In 1993 werd hij penningmeester van het hoofdbestuur, een functie die hij tot op heden bekleedt. Mede door zijn inzet heeft de vereniging tijdens de nieuwbouw van het complex de inrichting volledig uit eigen middelen kunnen financieren. Daarnaast was Hans actief als vrijwilliger bij de organisatie van de jaarlijkse Zomerfeesten van SV Langeberg. Hij gaf op uiteenlopende wijzen invulling aan dit vrijwilligerswerk, en bood zowel ondersteuning op financieel gebied is als bij praktische uitvoeringswerkzaamheden.


Fadhel Al Hassouni (66) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad. Is daarnaast vrijwilliger voor het Provinciaal Platform voor Diversiteit en tevens budgetcoach voor welzijnsorganisatie Alcander, waar hij ook maatschappelijk begeleider was. Verder actief voor Vluchtelingen Werk Nederland en Stichting VLOT Zuid Limburg geweest. Was voor de adviesraad WMO Heerlen lid van de adviescommissie Allochtonen. Daarnaast voorzitter geweest van de ondernemersraad van de Stichting Gemeentelijke Werkgelegenheidsprojecten Oostelijk Zuid-Limburg, thans de Overleggroep WiW-ers WOZL.