dd78cc6fd7d3db9524bfdb330788b7d0c2ec60d3.jpg

Structureel werk bij gemeente Kerkrade

Na diverse jaren op projectbasis voor de gemeente Kerkrade te hebben gewerkt in de onkruidverwijdering op verhardingen, is er nu een structurele werkplek gecreëerd voor 18 fte. In 2015 is er een pilotgroep van 7 mensen gestart in de niet-chemische onkruidverwijdering op verhardingen. In 2016 en 2017 is deze groep uitgebreid tot ± 35 fte.

Er heeft een gedeeltelijke omschakeling plaatsgevonden van handwerk naar machinale aanpak, dat geldt vooral voor het niet-chemisch verwijderen van onkruid op grotere oppervlakken. Uit de praktijk bleek namelijk dat dit met alleen handwerk niet te redden is voor de groep SW medewerkers. Hierdoor heeft de gemeente Kerkrade het werkpakket opnieuw ingedeeld. Er zijn door de gemeente onder andere machines aangeschaft die door SW medewerkers bediend worden. Een ander deel van de machinale werkzaamheden is uitbesteed aan een derde partij. Dit betekent dat er vanaf januari 2018 structureel plek zal zijn voor ± 18 fte die het jaar rond voor onbepaalde tijd werkzaam zullen zijn in de onkruidverwijdering. Zij zullen worden ondergebracht binnen de 3 bestaande groepen van in totaal ± 75 fte SW medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud binnen de gemeente Kerkrade. De overige medewerkers die op het project hebben gewerkt zullen herplaatst worden op een passende werkplek.

* Foto gemaakt tijdens opstart pilotgroep 2015
Wethouder Tim Weijers (openbare ruimte) overhandigt de eerste accumaaier aan de heer Wiel Knooren, voorman van een van de nieuwe teams.  Links op de foto de heer Jos Devoi (manager Detachering). Rechts op de foto wethouder Huub Wiermans (werkgelegenheid).