c6434729113a2e9868d1a2ff42dcec3bbf3be745.jpg

Sprinc bijeenkomst: ziek zijn betekent nog niet arbeidsongeschikt

Deze thema’s werden behandeld tegen de achtergrond van de uiteenlopende soorten dienstverbanden die de werknemer met u kan hebben (vast, flexibel, detachering e.d.).

Aan de hand van een drietal stellingen, ingeleid door Xiomara Heijmann (Thuis & Partners), Daan Werts (Aevitae) en Samantha van Bogaert (De Werkmeester) gingen de aanwezigen, 85 in aantal, in groepen van 2 met elkaar in debat. De discussies gaven interessante inzichten; opvallend was hoe divers werkgevers omgaan met ziekmeldingen. In de sessies, waar overigens ook nog werd ingezoomd op de relevante actualiteiten ten aanzien van de regelgeving, hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een verdere bewustwording van verantwoordelijkheden en risico’s bij een zieke werknemer, waarbij met name ook tools zijn aangereikt die mogelijk kunnen bijdragen tot schadelastbeperking.