bd77d6e9e1b3ed71e00033bf7d4968f2003f1b3d.jpg

Sprinc bijeenkomst te Zuyderland

Woensdag 27 juni waren we te gast bij Zuyderland te Heerlen. Met meer dan 100 Sprinc-gasten werden we ontvangen in het bedrijfsrestaurant, dat voor deze gelegenheid was omgebouwd tot een heuse conferentiezaal. Het thema “Job-creation” stond centraal deze middag. Voordat we door Professor Fred Zijlstra, verbonden aan de UM en gespecialiseerd in de wereld van de inclusieve arbeidsmarkt,  kregen we een korte inleiding van David Jongen, voorzitter van de RvB van Zuyderland. Zijn inleiding richtte zich op het MVO beleid van Zuyderland en gaf aan dat ook in deze moeilijke tijden voor Zuyderland geen concessies worden gedaan aan de pro-actieve inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede deel van het programmaging op aan een praktijkvoorbeeld ten aanzien van jobcreation.

De afgelopen 6 jaar is gewerkt aan dit project binnen Zuyderland. Het proces, de lessons learned en de resultaten kwamen uitgebreid aan bod. De presentatie van dit project, dat een coproductie was van diverse betrokkenen binnen Zuyderland, de UWV en het WSP Parkstad, beoogt inspiratie te geven aan ondernemers die aan de vooravond staan van een soortgelijk initiatief. Aangetoond werd dat jobcreationniet alleen tot maatschappelijke voordelen leidt, maar zeker ook een positieve bijdrage heeft aan de bedrijfsvoering en de financiële resultaten.    

Een geslaagde bijeenkomst die werd afgerond met een uitstekend buffet voor de gasten.