44813d456325a79666f3be00de0f167d6ea9454a.jpg

SNA keurmerk voor WSP Parkstad

Op 2 november jl. vond de audit plaats voor de SNA (Stichting Normering Arbeid) certificering, een certificering die specifiek geldt voor bedrijven die werken met detacheringsconstructies. Uit de audit bleek dat WSP Parkstad Detachering B.V. voldoet aan de gestelde eisen voor registratie in het Register Normering Arbeid.

De normering is een kwaliteitskeurmerk waardoor inleners erop kunnen vertrouwen dat de uitlener (WSP Parkstad) alle zaken netjes afhandelt omtrent belastingen en sociale premies zodat inleners daar niet voor aansprakelijk gesteld kunnen worden.