62d499945b33fd8a49468b08bdbc401b836b527e.jpg

Ruim 130 mensen ‘van binnen naar buiten’ sinds april 2017

Het is bijna een jaar geleden dat WSP Parkstad een interne transitie doormaakte. Alle medewerkers, werkzaam binnen de beschutte werkplaatsen, zijn destijds in kaart gebracht. Er werd onderscheid gemaakt tussen medewerkers die duurzaam waren aangewezen op een beschutte werkplek en medewerkers die (op termijn) detacheerbaar zouden zijn.

Het aantal mensen dat detacheerbaar zou zijn, kwam begin april neer op zo’n 400 personen. In 2017 is er veel tijd gestoken in het vinden van passend werk en het voorbereiden en begeleiden van deze medewerkers vanuit de voorbereidende detacheringswerkplaats naar een passende detachering. WSP Parkstad is blij met het feit dat er sinds april 2017 ruim 130 personen een passende werkplek gevonden hebben buiten de muren van de beschutte organisatie. Veel van deze medewerkers zijn geplaatst in groepsdetacheringen, maar bijna een vijfde van hen is geplaatst op een individuele detachering!

 WSP Parkstad is dan ook ontzettend trots op alle medewerkers die de stap ‘van binnen naar buiten’ hebben durven zetten.