42752e89cd94102f909ce10d5b19870060b8da3f.jpg

Opvallende stijging in overstap naar Begeleid Werken

In 2018 zijn bij WSP Parkstad 6 mensen uitgestroomd in het kader van Begeleid Werken. Nu, begin 2019, zijn al 5 mensen geïnteresseerd om de stap naar Begeleid Werken te zetten. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Toen zette niemand de stap naar een dienstverband bij een reguliere werkgever. Mogelijke oorzaak destijds was de economische crisis. Nu het weer beter gaat op de arbeidsmarkt durven meer mensen de beschermde omgeving van de SW te verlaten. Dit gebeurt in diverse sectoren en op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Veel werkgevers weten niet dat de mogelijkheid bestaat om mensen, die misschien al meer dan 10 jaar een trouwe medewerker zijn, ook daadwerkelijk in dienst te nemen. Voor werkgevers kan het voordelig zijn als ze de loonkosten van een medewerker met loonkostensubsidie afzetten tegen het huidige detacheringstarief. Om precies te bepalen hoeveel subsidie een werkgever ontvangt wordt eerst een loonwaardemeting uitgevoerd bij de betreffende medewerker. Als werkgever heeft u, in het kader van de No-Risk polis, ook de mogelijkheid om bij het UWV een volledige compensatie van de loonkosten aan te vragen als de betreffende medewerker ziek wordt. Door WSP Parkstad wordt u blijvend ontzorgd in de vorm van een jobcoach in het kader van Begeleid Werken.

Voor de medewerker zelf kan het eveneens gunstig zijn om in vaste dienst te gaan bij een werkgever. Zo komt de medewerker dan in een andere cao terecht met mogelijke voordelen als meer salaris of meer verlofuren. De medewerker heeft te allen tijde het recht terug te keren in de SW als hij zijn baan verliest, mits het ontslag niet verwijtbaar is uiteraard.

Zo gaat WSP Parkstad uit van een win-win-win situatie voor alle partijen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot begeleid werken. Bekijk dan hieronder de folder, of neem contact op met onze jobcoach Begeleid Werken via info@wspparkstad.nl .

Download de bijlage