bcfc2662cfc27927d082f47bff4c6d895e78f49b.jpg

Nieuwe commercieel directeur maakt directie WSP Parkstad compleet

Met ervaring in directiefuncties bij Staalbankiers en binnen de zorg bij onder andere Maastricht UMC en Adelante zorggroep vormt hij een passende aanvulling op de directie en het management van het grootste SW bedrijf van Nederland.

In zijn nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor de realisatie van de commerciële doelstellingen binnen de organisatie. Samen met de in november benoemde algemeen directeur / secretaris Fred Dijk vormt hij de tweehoofdige directie van de gemeenschappelijke regeling WSP Parkstad.

Martijn Lamberti-Henquet heeft een duidelijke missie binnen de organisatie: “Samen met de detacherings- en salestak van WSP Parkstad ga ik mijn pijlen richten op het vergroten van de commerciële slagkracht en het plaatsen van zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet en de SW. Dat doen we door op een passende manier mensen die nog langs de kant staan een baan te bezorgen bij werkgevers die schreeuwen om personeel. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeenten en sociale diensten. Ik heb er vertrouwen in dat we de doelstellingen kunnen realiseren met een gezamenlijke aanpak en gerichte acties.”