5a62bd96a563d46474435b6bddf50b5902744e4c.jpg

Mondriaan in zee met WSP Parkstad: werk-leerlijn een feit

Door het gezamenlijk vormgeven van een werk-leerlijn vult Mondriaan vanuit haar ‘zorg-hart’ onder andere haar maatschappelijke rol in en worden op lange termijn reële kansen geboden op de arbeidsmarkt voor één ieder. De duur van de plek en de te werken uren zijn per kandidaat af te stemmen. WSP Parkstad is enthousiast over de wijze waarop Mondriaan een zeer actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Verder is Mondriaan van oudsher bekend met het bieden van de juiste begeleiding aan kandidaten die nog een ontwikkeling op professioneel gebied dienen door te maken. We kijken dan ook positief uit naar deze hernieuwde samenwerking.