bf4c271f4d8338cb1b9fb193602878d6a1a38e1b.jpg

Limburg Catering en WSP Parkstad tekenen voor de toekomst

Tussen Limburg Catering en WSP Parkstad is nu een addendum getekend, waarin concreet afspraken zijn gemaakt over de inzet van extra werknemers vanuit zowel de SW als de Participatiewet. Limburg Catering heeft de ambitie om de komende jaren flink te groeien en samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hopen we aan die ambitie te kunnen voldoen. In het addendum zijn ook afspraken gemaakt over leer-werkplekken voor mensen die (nog) geen ervaring hebben in de catering en de instroom van re-integranten. Verder wil Limburg Catering graag inzetten op de ontwikkeling van kandidaten zodat zij ook buiten de eigen kantines aan het werk kunnen bij diverse reguliere werkgevers waaronder Snowworld, Obvion,  GGD Heerlen en Brightlands . Inmiddels zijn acht kandidaten gedeeltelijk doorgestroomd vanuit een kantine van Limburg Catering naar een plaatsing bij een reguliere werkgever.