40545055bb8394c632fab2ebb297f9015a79d0f6.jpg

Kom werken als Jongeren Jobcoach bij WSP Parkstad

Ter ondersteuning van de activiteiten van WSP Parkstad zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die invulling gaat geven aan de functie:

Jongeren-jobcoach

(36 uur per week voor de periode van 1 jaar)

WAT GA JE DOEN
Als jongeren-jobcoach ben je de verbindende schakel tussen de Pro en VSO-scholen binnen Parkstad en de arbeidsmarkt in en om Parkstad. Je begeleidt en ondersteunt op individuele basis (kwetsbare) jongeren bij het proces van school naar de arbeidsmarkt.

De eerste kennismaking met de jongere vindt plaats tijdens de schoolperiode. Het betreft een duale begeleidingsperiode door jou en de school om zodoende een warme overdracht te waarborgen, de kennis van de begeleider van school niet verloren te laten gaan en vooral de vertrouwensband met de jongeren sterk te houden. Jouw begeleiding is additioneel op de begeleiding die al ingezet wordt door de school. Je bent wekelijks aanwezig op de scholen om de cultuur van de school, de begeleiders en de jongeren goed te leren kennen. Ook ben je wekelijks aanwezig in ons bedrijf op de afdeling Sales om aansluiting te hebben/houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en korte lijnen te hebben met de accountmanagers m.b.t. de toeleiding van de jongeren naar werk. Als de verbindende schakel en echte spin in het web ben je in staat de arbeidsmarktinformatie concreet om te zetten in de coachingsdoelen voor de jongeren die je begeleidt.

Bij plaatsing op een werkplek, waar niet is voorzien in jobcoaching, begeleidt je de jongere op de werkvloer. Als er wel jobcoaching voorzien is/wordt dan onderhoudt je nauw contact met de betreffende jobcoach. Tijdens de begeleiding van de jongeren kun je te maken krijgen met diverse problematieken c.q. dilemma’s binnen de verschillende leefgebieden. Deze leefgebieden kunnen zijn arbeid, financiën, wonen, gezondheid etc. Je signaleert problematieken en calamiteiten en bij mogelijke verstoringen in het proces weet je de juiste afwegingen te maken alvorens tot actie over te gaan. Ook weet je hierbij de juiste interventietechnieken te hanteren en indien nodig schakel je door naar andere hulpverleners/instanties/disciplines. Tijdens de begeleiding van de jongeren herken, benut en bespreek je ontwikkelpunten, je voert voortgangsgesprekken, maakt ontwikkelafspraken, verwerkt deze in de relevante rapportages en registreert en verwerkt gegevens in de daarvoor bedoelde systemen. Je bent het aanspreekpunt voor de jongeren en de vraagbaak voor consulenten, scholen en bedrijven binnen je vakgebied. Je hebt periodiek overleg met de betrokken partijen en neemt deel aan overige relevante overlegvormen. Verder werk je nauw samen met diverse disciplines binnen WSP Parkstad, gemeenten en diverse scholengemeenschappen. Je werkt als jongeren-jobcoach vrij zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het succesvol afronden van trajecten binnen de eigen caseload.

WIE ZOEKEN WIJ
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige en mensgerichte professional die ruimdenkend van aard is, niet te snel oordeelt en mensen in hun waarde laat. Je hebt een evenwichtige, open persoonlijkheid, die betrokkenheid en rust uitstraalt in de omgang met jongeren, collega’s, scholen en bedrijven. Je bent geduldig en begrijpt dat de ondersteuning en begeleiding van jongeren divers kan zijn qua moeilijkheidsgraad en intensiteit en dat dit van invloed kan zijn op de gestelde doelen/trajecten. Je gaat stimulerend te werk, denkt in mogelijkheden en komt je afspraken na. Verder ben je in staat om conflict- c.q. probleemsituaties goed in te schatten en corrigerend en sturend te werk te gaan. Indien nodig kun je bij weerstand overgaan tot een andere benadering. Je straalt integriteit uit en bent een voorbeeld in het handhaven van algemeen aanvaarde sociale- en ethische normen. Je bent in staat om vertrouwen op te bouwen en te behouden.

WAT VRAGEN WIJ

  • Een afgeronde HBO (mensgerichte) opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot (gecertificeerd) jobcoach
  • Ervaring of aantoonbare affiniteit met het werken met jongeren
  • Kennis van de sociale kaart
  • Beschikking over goede communicatieve vaardigheden
  • Verklaring omtrent gedrag

 
WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
De functie is conform de betreffende cao indicatief ingeschaald in salarisschaal 9.
Mocht de functie na één jaar worden voortgezet, dan zal bekeken worden of de functie voldoende ontwikkeld is om deze te evalueren en definitief te waarderen.

INTERESSE
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld, waarbij interne medewerkers alsmede medewerkers van de deelnemende organisaties bij gelijke geschiktheid voorrang genieten. Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij Stefan Kleintjens of Daisy Smeets via het algemene telefoonnummer 045 566 66 00.

Je kunt jouw interesse schriftelijk kenbaar maken middels een motivatiebrief en bijbehorend CV tot uiterlijk 12 februari 2021. Je kunt jouw sollicitatie richten aan het directiesecretariaat, per post naar postbus 330, 6400 AH Heerlen of per e-mail directiesecretariaat@wspparkstad.nl.

Indien je vóór 1 maart 2021 geen uitnodiging hebt ontvangen voor een eerste gesprek, kun je ervan uitgaan dat je niet behoort tot de geselecteerde kandidaten.