bac796e17e4f6236d5643454049368acab936eea.jpg

ISD Kompas ‘On Tour’ met 12 mannelijke statushouders

Binnen de Participatiewet zijn er diverse doelgroepen die extra aandacht verdienen in de begeleiding naar duurzaam werk. Vandaar dat uitstroomteam ISD Kompas deze keer 12 mannelijke statushouders (waarvan één uit de gemeente Heerlen) meenam naar 3 productiebedrijven in de regio. Het initiatief vond plaats in samenwerking met Talent Werkt vanuit de gemeenten Voerendaal en Simpelveld. In het najaar zijn de vrouwelijke statushouders aan de beurt, met bedrijfsbezoeken in de voor hen passende sectoren. 

De ‘Tour’
Een busje, 12 statushouders, 1 banenmakelaar, directeur van Kompas , 2 coaches, 1 arbeidsmakelaar en 3 werkgevers (Stelrad, Makro en Medtronic) vormden de ingrediënten van de Kompas ‘On Tour’. De hele club ging rond 9 uur op weg vanuit Voerendaal naar Stelrad. Daar kregen de mensen een rondleiding, korte presentatie en was er uiteraard de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Tweede werkgever was Medtronic waar de statushouders na een korte introductie begonnen aan hun rondleiding door alle afdelingen van het bedrijf. Als laatste werd Makro bezocht, die tevens de heerlijke lunch verzorgde voor het hele gezelschap.

De ‘Tour’ was vooral bedoeld om de statushouders een kijkje in de keuken te geven van diverse productie/ logistieke bedrijven, van zware tot lichte werkzaamheden. Dat zegt veel meer dan de informatie in de vacatureomschrijvingen. Er gaat zeker een vervolg komen op deze dag. Er zal individueel gekeken gaan worden waar de meeste interesses bij ieder liggen en hierop zal voorgesteld worden bij het desbetreffende bedrijf. Uiteraard met het doel om mensen uit de uitkering te krijgen!

De kansen van statushouders
Banenmakelaar Alexandra Spierings: “Wij zien de statushouders echt als een doelgroep met vele kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Ze beschikken vaak over diploma’s en werkervaring uit het land van herkomst, en zijn zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Al moeten we wel de verwachtingen goed managen omdat de kandidaten vaak teleurgesteld zijn als ze hier productiewerk moeten gaan doen, terwijl ze in het land van herkomst hele andere werkzaamheden hadden. Aan deze ‘On Tour’ nemen mensen deel die, voordat ze naar Nederland kwamen, werkten als schilder, leraar of bouwkundig ingenieur. Het is dan ook mogelijk dat zij in hun eigen land soms hoog geschoold zijn.

Het is een doelgroep waar niet zozeer de normale problematieken spelen, de taal is het grootste struikelblok voor henzelf maar ook voor werkgevers. Werkgevers zijn voorzichtiger in het aannemen van mensen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken, al komt daar langzaam maar zeker verandering in. “Als ze werk- en veiligheidsinstructies maar begrijpen, dan komen ze al een heel eind!” Een eerste reactie na deze kennismaking was zeer positief: Ik zie veel potentie in deze groep”.

We werken er hard aan om de statushouders regulier te laten uitstromen, vorig jaar zijn er bijvoorbeeld 11 mensen volledig en 11 mensen deeltijd uit de uitkering gestroomd.

Voorbereiding ISD Kompas
Zowel tijdens als na de inburgering komen statushouders in veel gevallen niet vanzelf aan het werk. ISD Kompas ondersteunt hen met bijvoorbeeld een wekelijkse taalcursus (28 weken) waarbij o.a. vakjargon van productiesector centraal staat. Deze taalcursus wordt gegeven aan maximaal 12 deelnemers. Daarnaast laat ISD Kompas de statushouders zo veel mogelijk participeren in vrijwilligerswerk of betaalde arbeid om de opgedane kennis van de Nederlandse Taal in de praktijk te kunnen toepassen. In het jobcenter worden ze geholpen met solliciteren.

Voor de Kompas ‘On Tour’ is er naslagwerk gemaakt met de meeste belangrijke informatie per bedrijf die antwoord gaf op vragen als: Wat is het voor een bedrijf, wat voor werkzaamheden vinden er plaats, hoe zit het met vervoer, en wat zijn de werktijden? Middels filmpjes konden ze thuis hier nog eens naar kijken of aan familie laten zien. In het land van herkomst is de sector productie en/of logistiek toch weer net even anders. Door een reëel beeld te laten zien, worden kansen en mogelijkheden zichtbaar en mensen enthousiast.