0aca911b69d6ff5477edd9402f8c31af954a6855.jpg

Inspirerend bezoek aan de T2 campus in Genk

De T2 campus is een samenwerking tussen Syntra (Vlaams opleidingsinstituut voor beroepsopleidingen) en VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). VDAB is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. Zo nodig worden de competenties van de werkzoekenden verhoogd in de competentiecentra.

In de T2 campus komen opleidingen en de praktijk samen onder één dak. Alle faciliteiten worden aangeboden om praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd kennis te maken met professionals en werkgevers uit het werkveld. Het streven is kandidaten gedurende een praktisch en vraaggericht opleidingstraject tevens hun potentiële nieuwe werkgever te laten ontmoeten. In totaal biedt de T2 campus jaarlijks plaats aan 1500 studenten. VDAB participeert hierin door per jaar ongeveer 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden naar nieuw passend werk; een mooi aantal!

Het bestuur en de directie van WSP Parkstad heeft zich laten bijpraten over de vernieuwende, vraaggerichte aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Deelnemers aan dit bezoek waren onder de indruk van de effectieve samenwerking tussen VDAB en Syntra, de geboden faciliteiten en de innovatieve aanpak. Er wordt teruggekeken op een geslaagde dag!