f660db6b21108605630ad2caf5f6ceea22e691aa.jpg

Fred Dijk, algemeen directeur / secretaris voor WSP Parkstad en WOZL

 Fred Dijk, die reeds sinds 1 januari 2012 de functie als bestuurssecretaris van de GR WOZL en vanaf 1 januari 2018 de functie als bestuurssecretaris van de GR WSP Parkstad vervulde, was sinds het vertrek van de heer Van Kroonenburg in juni van dit jaar al eindverantwoordelijk voor zowel WSP Parkstad als WOZL.

De heer Dijk zal in de nabije toekomst samen met een nog te werven commercieel directeur gezamenlijk de directie voeren voor de GR WSP Parkstad . De GR WOZL en GR WSP Parkstad zullen als één organisatie gemanaged en aangestuurd worden. De nog te werven commercieel directeur zal verantwoordelijk worden voor commerciële doelstellingen binnen de GR WSP Parkstad. De start van de werving staat gepland voor november 2018.

Fred Dijk: "Mijn benoeming tot algemeen directeur/secretaris betekent niet dat er zaken structureel gaan veranderen binnen de organisaties. We blijven koersvast zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen bij reguliere bedrijven. Ik kijk uit naar de komst van een commercieel directeur zodat we de focus nog meer naar de markt kunnen verleggen om zoveel mogelijk passend werk te creëren voor zowel de SW als de Participatiewet doelgroep, en tevens werkgevers kunnen ontzorgen in hun personeelsbehoefte."