b863112c658b4924f27bc90023e994e75ca1a58d.jpg

Detacherings- en salesoverleg voor integratie Sw en PW

De instroom in de Sw is gestopt in 2015, daardoor zien we dat onze Sw-populatie langzaam maar zeker afneemt. Om klanten met grote Sw-groepsdetacheringen optimaal te kunnen faciliteren, en passend werk te kunnen behouden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zullen vrijvallende arbeidsplekken moeten worden aangevuld met kandidaten uit andere doelgroepen (bijvoorbeeld de PW).

Daarnaast hebben beide takken een breed klantennetwerk in de regio en werken we voor zowel de Sw als de PW in vrijwel dezelfde sectoren. Daarom wordt er verder geïnvesteerd in sectoraal werken en onderlinge kruisbestuiving.