826ee4426dde2febbd442f82ae4fde088d6030d0.jpg

Corona-helden bij WSP Parkstad/ WOZL: DSM

Allereerst natuurlijk een compliment aan al onze medewerkers van WSP Parkstad/ WOZL die tijdens de Corona-periode hebben doorgewerkt. We kunnen helaas niet iedereen vermelden in een nieuwsbericht, maar weet dat WSP Parkstad de inzet van iedereen waardeert! Daarom hebben onze medewerkers als blijk van waardering ook een leuke kaart in de brievenbus ontvangen.

Paul Dreuning en Marco Vonk zijn twee heren uit het schoonmaakteam bij DSM in Geleen. Het team, bestaande uit een 20-tal medewerkers verdeeld over het Dienstencontract en “detachering” bij inlener, werkt verspreid over verschillende gebouwen op het DSM terrein. Sinds de Corona-crisis zijn enkele bedrijven deels of volledig gesloten waardoor het team op andere werkplekken is ingezet. Door de hygiëne-maatregelen zijn de werkzaamheden van het schoonmaakteam ook veranderd. Zo bestaat een deel van de dag uit het reinigen van alle vast te nemen delen met een afgemeten chlooroplossing en zijn o.a. de deurklinken een belangrijk aandachtspunt.

Schoonmakers waren natuurlijk altijd al belangrijk, maar sinds de Corona-crisis is de waardering voor deze sector wel gegroeid. En dat is te merken, vertelt Paul: “Bij mijn huidige inlener (T.N.O.) is de waardering ook persoonlijk naar mij uitgesproken, zelfs met een presentje. Dat werkt motiverend.”

Paul Dreuning (links) en Marco Vonk (rechts). 

De heren zijn heel erg te spreken over de begeleiding die ze krijgen op hun werkplek, maar, zeggen ze: “Ron Johr (voorman hygiënisch onderhoud) heeft een tijdje vanuit thuis gewerkt. In die tijd hebben we in onderling overleg met de voorman en ons aanspreekpunt bij onze inlener alles draaiende gehouden. We kunnen wel zeggen dat we daarin geslaagd zijn.” Farid Benhaddane (teamleider Detachering) is het daarover eens: “Ik kwam één keer per week langs en we stonden altijd stand-by, maar het team heeft wel laten zien dat ze op eigen benen kunnen staan.”

Deze bijzondere tijd, het kleinere team en het meer op elkaar aangewezen zijn heeft ook zijn vruchten afgeworpen. De heren vertellen: “De collegialiteit is gegroeid. Ons team is hierdoor nog hechter geworden. We helpen elkaar (na overleg) onderling uit, vallen voor elkaar in. Dat is wel een mooi gevolg van deze aangepaste manier van werken.” Petje af voor Paul Dreuning, Marco Vonk en natuurlijk het hele schoonmaakteam bij DSM!