6fe7d70419479dcb59b75bf8e53064017c787e2f.jpg

Corona beleid bij WSP Parkstad

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen. Daarnaast wijzen we actief op de voorgeschreven hygiënemaatregelen aan de hand van nieuwsberichten op TV-schermen en de posters van de Rijksoverheid die binnen de hele organisatie zijn verspreid.

Directie en management volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet. We benadrukken dat het heel belangrijk is om je aan de richtlijnen en hygiënemaatregelen te houden. Bij (griep)klachten vragen we je contact op te nemen met je leidinggevende of onze Arbodienst Qare, en niet naar het (hoofd)kantoor te komen.

Voor vragen of opmerkingen omtrent het Corona-beleid van WSP Parkstad / WOZL kan direct contact gelegd worden met de directie van WSP Parkstad / WOZL via het directiesecretariaat bereikbaar via telefoonnummer
045 566 63 01.