856313c54294f30fc3a1ab90de46d9bd990c0d3e.jpg

Cijfers banenafspraak en beschut eind 2019 bekend: banenafspraak op koers, beschut werk blijft achter

De gepresenteerde cijfers gaan over de periode vóór de uitbraak van het Corona-virus. De kans is groot dat de Corona-crisis en het effect daarvan op lange termijn een risico is voor de realisatie van de doelstellingen. Pas bij volgende trendrapporten wordt duidelijk worden of en in hoeverre de Corona-crisis de banenafspraak in gevaar brengt.

Het aantal gerealiseerde beschut werkplekken blijft nog steeds fors achter. De bedoeling was dat er eind 2019 6.000 beschutte wekplekken zouden zijn ingevuld. Eind 2019 waren er echter 4.004 personen met een positief advies beschut werk betaald aan de slag.

Lees het gehele artikel hier