77d76a9c43225d7e88f2c04a9aa60d1cbd3a10ef.jpg

Cao Aan De Slag per 1 juli

De cao is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de sociale werkvoorziening stopgezet. Onder de nieuwe cao komen mensen die sindsdien zijn gaan werken voor onder andere sociale werkbedrijven. Zij zijn bijvoorbeeld in dienst bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie die de Participatiewet moet uitvoeren. In de cao Aan de slag staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Bekijk de animatie voor meer uitleg over deze cao in begrijpelijke taal. Of bekijk de infopgraphic over de 10 belangrijkste onderdelen van de nieuwe cao. Voor de veelgestelde vragen kun je ook een kijkje nemen op Cao Aan de Slag - Cedris.


Download de bijlage