ebaf15fb2788f390393f7aa9a8fafbf0878b478c.jpg

Betrokken en betrouwbare voorman gezocht!

Voor onze beschutte werkplaats in Heerlen zijn wij op zoek naar een:  


Voorman

(minimaal 32 uur per week)

 

WAT GA JE DOEN:

 • Verricht dezelfde productiewerkzaamheden als de groep.
 • (Her) Instrueert en begeleidt een groep van max. 20 medewerkers op vakmatig gebied  met als doel het zodanig correct overdragen van werkmethoden, werkvolgorden, kwaliteit en gebruik van machines en gereedschappen zodat medewerkers op juiste wijze de werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
 • Gaat uitvoerend voor bij de opgedragen werkzaamheden zodat de  productiedoelstellingen tijdig gerealiseerd worden.
 • Controleert de voortgang van de werkzaamheden, registreert zo nodig en signaleert eventuele knelpunten en behoeften (hulpmiddelen) bij het relevante afdelingshoofd met als doel een tijdige bijsturing van het proces.
 • Verricht, in voorkomende gevallen, instellingen, klein onderhoud en eventuele reparaties aan gereedschappen en machines teneinde stagnatie in de voortgang te voorkomen c.q. te minimaliseren.
 • Informeert het afdelingshoofd over relevante zaken m.b.t. het mens- en productieproces.
 • Verricht administratieve taken gericht op een juiste en tijdige verwerking van relevante gegevens.


WIE ZOEKEN WIJ
Wij zoeken een betrokken en betrouwbare collega die zelfstandig werkt en de flexibiliteit heeft om op wisselende situaties (productielijnen) ingezet te worden. Hij heeft kennis van het omgaan met verschillende vormen van handicaps. Hij kan zich nieuwe werkzaamheden c.q. methodieken op korte termijn eigen maken en kan deze op  juiste wijze overdragen naar collega’s. Hij helpt collega’s om de gestelde doelen te bereiken. Als voorman stelt hij zich toegankelijk, consequent en geduldig op. Hij straalt integriteit uit en is een voorbeeld in het handhaven van algemeen aanvaarde normen. Hij is in staat voor te gaan in de uitvoerende werkzaamheden en zodoende stimulerend op te treden.  Hij is een teamspeler. De  voorman weet informatie  tijdig en correct over te brengen. Hij is resultaatgericht en streeft de afgesproken kwaliteitsnormen na.


WAT VRAGEN WIJ

 • Opleiding op mbo-2 niveau aangevuld met een opleiding tot voorman of de bereidheid om deze te volgen.
 • Ervaring in het aansturen van een groep medewerkers binnen een productieproces.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Verklaring omtrent goed gedrag.

Competenties

 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Mondelinge communicatie
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Voortgangsbewaking
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid


WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
Geboden wordt een functie als voorman binnen een omgeving die gericht is op het bieden van passend werk aan de meest kwetsbare medewerkers binnen de Sociale Werkvoorziening. Binnen het bedrijf is een open en prettige werksfeer. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De functie is conform de betreffende cao ingeschaald in schaal D2 (SW) en in schaal 5 (CAR/UWO).

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


INTERESSE
Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij het afdelingshoofd Menne Velraeds, via telefoonnummer 06 – 53 82 91 61, bereikbaar van maandag t/m vrijdag.  

Je kunt jouw interesse schriftelijk kenbaar maken middels een motivatiebrief en bijbehorend CV tot uiterlijk 4 januari 2021 richten aan mevrouw Jill Houbiers, per post naar postbus 6001, 6401 SB Heerlen of per e-mail Jill.Houbiers@wspparkstad.nl.

Indien je voor 18 januari 2021 geen uitnodiging hebt ontvangen voor een eerste gesprek, kun je ervan uitgaan dat je niet behoort tot de geselecteerde kandidaten.


INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen onze beschutte werkplaats in Heerlen. Deze is gericht op het bieden van passend werk voor de meest kwetsbare medewerkers van de Sociale Werkvoorziening. De focus ligt op het creëren van een optimaal werkklimaat en passende arbeidsomstandigheden, waarin de doelgroep in staat is om betaalde arbeid te verrichten. De begeleiding is gericht op het in stand houden van de arbeidsgeschiktheid van de medewerkers. We is gespecialiseerd in het aanbieden van laagdrempelig en passend werk, binnen de eigen infrastructuur, zoals het assembleren en handmatig of machinaal verpakken van (vaak) grote hoeveelheden producten. Het accent ligt op procesmatige activiteiten waarbij sprake is van een grote routine en grote volumes.