Opleiding en ontwikkeling

De competenties van kandidaten vormen een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame plaatsing. WSP Parkstad ondersteunt kandidaten in het verwerven van basiswerknemers- en vakvaardighedenmiddels praktische werk-leerlijnen die afgestemd zijn op de vraag vanuit de markt. Aanvullende opleidingen worden aangeboden middels ons interne Open Leerplein. Voor de kandidaten wordt de stap naar een reguliere werkgever hierdoor vergemakkelijkt, waardoor de kans op een duurzame plaatsing toeneemt. Wenst u als werkgever aanvullende competenties en vaardigheden, dan biedt WSP Parkstad in samenwerking met regionale opleidingscentra aangepaste onderwijstrajecten aan.